ĐẶC ĐIỂM ĐÁ GRANIT ỐP LÁT
VÙNG PHU LOI, HUYỆN TÂN KỲ, NGHỆ AN

TRẦN XUÂN ĐỒNG

          Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Vinh, Nghệ An

Tóm tắt: Khối xâm nhập Phu Loi thuộc phức hệ Bản Chiềng có diện tích khoảng 60 km2, nằm về phía tây nam đới cấu trúc Phu Hoạt, thuộc địa phận tỉnh Nghệ An. Các đá xâm nhập pha 3 của phức hệ có thành phần là granosyenit, độ nguyên khối cao, màu xám sáng đồng nhất lấm chấm các hạt màu đen. Các đặc điểm trên làm cho các đá này có sức tô điểm bậc vừa, có khả năng sử dụng làm đá ốp lát.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)