ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ ĐÁ HOA TRẮNG Ở PHÍA TÂY TỈNH NGHỆ AN: ĐỊNH HƯỚNG THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG

 NGUYỄN TIẾN THÀNH

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, TP Vinh, Nghệ An

Tóm tắt: Nghệ An có tiềm năng đá hoa trắng khá lớn, phân bố chủ yếu ở vùng phía tây của tỉnh, thuộc địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tân Kỳ và Nghĩa Đàn, với tổng tài nguyên hơn 900 triệu tấn, gồm 3 loại: đá hoa trắng calcit (CaO ³52%, MgO £0,5%, Wb ³90%); đá hoa trắng dolomit (CaO £35%, MgO ³15%, Wb ³75-85%); đá hoa trắng calcit-dolomit (CaO £32-50%, MgO ³1-15%, Wb ³80-95%).

Các thân đá hoa trắng phân bố ở phía nam vòm nâng Bù Khạng, được thành tạo trong quá trình hoa hoá đá vôi hệ tầng Bắc Sơn dưới tác động hoạt hoá của phức nếp lồi Bù Khạng và tác động nhiệt của các khối xâm nhập thuộc các phức hệ Bản Chiềng, Yê Yên Sun và Sông Mã.

Hiện nay, đá hoa trắng ở Nghệ An đang được thăm dò, khai thác trên 65 vị trí khác nhau với tổng sản lượng >1,5 triệu tấn năm, nhưng diện tích khai thác manh mún, quy mô nhỏ, dễ gây lãng phí khoáng sản và ảnh hưởng đến môi trường. Do vậy, cần tiến hành khảo sát đánh giá lại tổng thể tiềm năng, chất lượng đá hoa trắng để quy hoạch chi tiết công tác thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng có hiệu quảtng khoáng sản.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)