ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VÀNG VÙNG HOÀNH SƠN

VÕ QUANG HỒNG

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Vinh, Nghệ An

Tóm tắt: Cấu trúc nổi bật ở vùng Hoành Sơn là các địa hào Mesozoi phát triển trên móng uốn nếp Paleozoi bị biến cải. Trong các cấu trúc này, quặng hoá vàng gồm 2 kiểu là thạch anh - vàng - sulfur đa kim (tổng lượng sulfur ~20%) và thạch anh - vàng - nghèo sulfur (tổng lượng sulfur <3%). Quặng hoá vàng bị khống chế chặt chẽ bởi các cấu trúc địa hào, đặc biệt là các cấu trúc nếp lồi trong các địa hào, cấu trúc núi lửa - á núi lửa - xâm nhập nông tuổi Trias giữa trong các địa hào và hệ thống đứt gãy, dập vỡ, khe nứt phương TB-ĐN.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)