THÀNH PHẦN QUẶNG VÀNG VÙNG ĐA KRÔNG - A LƯỚI, TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ

NGUYỄN TIẾN THÀNH

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Vinh, Nghệ An

Tóm tắt: Trong vùng Đa Krông - A Lưới (tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) đã phát hiện được hơn 20 tụ khoáng và điểm quặng vàng. Vùng phân bố của chúng tạo thành các trường quặng: A Pey - A Dang, Nhâm, Phú Vinh - Cầu Ba, A Vao - Ba Ngày và Tà Rẹc - Nam Làng Vây. Quặng vàng trong các vùng này thuộc kiểu tụ khoáng thạch anh-sulfur-vàng trong đá biến chất tướng đá phiến lục với 3 kiểu quặng: thạch anh - vàng, thạch anh-pyrit-pyrrhotin-vàng và thạch anh - sulfur đa kim - vàng, trong đó các kiểu thứ hai và thứ ba có triển vọng công nghiệp hơn cả.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)