ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ KAOLIN VÙNG A LƯỚI,
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

QUÁCH TỐ KIM

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Vinh, Nghệ An

Tóm tắt: Kaolin là loại khoáng chất công nghiệp được con người biết đến và sử dụng từ lâu. Ngày nay, trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, kaolin trở thành một trong những nguyên liệu khoáng được sử dụng trong một số ngành công nghiệp sản xuất gốm, sứ, gạch chịu lửa, làm chất độn công nghiệp giấy, sơn, phân bón, cao su, v.v.. Kaolin phân bố ở nhiều nơi trên lãnh thổ nước ta, tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong thế kỷ XX, do nhu cầu sử dụng nguyên liệu khoáng chưa cao nên kaolin ít được quan tâm. Những năm gần đây, do nhu cầu này ngày càng tăng, trong đó kaolin là một trong những tâm điểm nguyên liệu được nhiều tổ chức doanh nghiệp đặc biệt chú ý.

Kaolin vùng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, là một trong những khoáng chất trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ với một số kiểu nguồn gốc khác nhau. Bài báo này trình bày các đặc điểm địa chất liên quan đến quá trình thành tạo các thân kaolin, chất lượng và triển vọng của nó. Để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này, các ngành chức năng cần có quy hoạch chi tiết, phân vùng thăm dò, khai thác hợp lý tránh việc khai thác lãng phí tài nguyên của đất nước.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)