ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN VẬT CHẤT VÀ QUY LUẬT PHÂN BỐ QUẶNG TITAN SA KHOÁNG VÙNG VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ

LÊ VĂN ĐẠT

Đoàn Địa chất 401, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa.

Tóm tắt: Quặng sa khoáng ven biển Bắc Trung Bộ có thành phần chủ yếu là quặng titan, zircon và monazit. Các thân quặng phân bố trong các thành tạo trầm tích hỗn hợp biển-gió Holocen trung, thượng và Pleistocen thượng, trong địa hình đụn cát, bãi cát, cồn cát ven biển và các đường bờ biển cổ. Trên cơ sở kết quả thi công đề án “Điều tra, đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế” bài báo trình bày khái quát một số đặc điểm về thành phần vật chất quy luật phân bố quặng titan sa khoáng vùng ven biển Bắc Trung Bộ.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)