TÀI NGUYÊN NƯỚC KHOÁNG MIỀN BẮC TRUNG BỘ VÀ TRIỂN VỌNG SỬ DỤNG CHÚNG VÀO CÁC MỤC ĐÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI

LÊ VĂN KHÔN

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Vinh, Nghệ An

Tóm tắt: Miền Bắc Trung Bộ có cấu trúc địa chất phức tạp, hoạt động kiến tạo đứt gãy mạnh mẽ, có nhiều tiền đề để hình thành các nguồn nước khoáng. Hiện đã phát hiện được 32 nguồn nước khoáng có quy mô đặc điểm khác nhau, trong đó có 7 mỏ đã thăm dò và đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ dân sinh. Dựa vào đặc điểm, quy mô và kinh nghiệm của các mỏ đã thăm dò, bài báo đã đưa ra triển vọng sử dụng các nguồn nước khoáng vào các mục đích kinh tế - xã hội của địa phương.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)