ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT CÁC MỎ THIẾC GỐC   SUỐI BẮC VÀ SUỐI MAI, VÙNG QUỲ HỢP, NGHỆ AN

NGUYỄN SỸ NUY, NGUYỄN MINH TIẾN

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Vinh, Nghệ An

Tóm tắt: Ở vùng Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, có biểu hiện quặng thiếc khá phong phú, đa dạng và rất phức tạp, với các mỏ và điểm quặng: Suối Bắc, Suối Mai, Bản Nát, Piêng Căm, Bản Ngọc, Pan Lom - Ca Đoi, … trong đó các mỏ Suối Bắc và Suối Mai đã được thăm dò cho thấy chúng có quy mô công nghiệp. Cấu trúc của các mỏ Suối Bắc và Suối Mai là 2 nếp lõm khá hoàn chỉnh, cấu tạo từ đá phiến thạch anh-sericit-graphit thuộc phần giữa của hệ tầng Sông Cả (O3-S1 sc2), chứa các thân quặng thiếc gốc dạng giả tầng. Thân quặng dạng mạch, đới mạch, ổ và thấu kính biến đổi phức tạp. Thành phần khoáng vật quặng gồm: cassiterit, pyrit, arsenopyrit, ngoài ra còn có chalcopyrit, bismuth, rutil, vàng…, thuộc thành hệ thạch anh - cassiterit.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)