ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HOÁ SERICIT VÙNG SƠN BÌNH,  HUYỆN VŨ QUANG VÀ HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH

HỒ VĂN TÚ

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Vinh, Nghệ An

Tóm tắt: Trên địa bàn các huyện Hương Sơn và Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh và các vùng phụ cận đã phát hiện một số điểm quặng và tụ khoáng sericit liên quan đến đá phun trào axit thuộc hệ tầng Đồng Trầu, trong đó mỏ Sơn Bình có triển vọng công nghiệp. Khoáng hoá sericit được thành tạo do quá trình biến đổi nhiệt dịch các đá rhyolit felsic giàu felspat (chiếm 40-50%), ít ban tinh (ban tinh 8-20%, nền 80-92%), thuộc tập 2, hệ tầng Đồng Trầu, phân bố dọc theo đới đứt gãy sâu Rào Nậy. Các thân khoáng sericit có thành phần khoáng vật chính (%): sericit = 35-61; chlorit = 3-7; thạch anh = 19-60; felspat = 5-7; pyrophyllit = 3-65. Hàm lượng (%): K2O = 3,77-4,74; Al2O3 = 17,1-20,23; SiO2 = 68,2-80,24; Fe2O3 = 0,04-0,16; MgO = 0,12-0,96; chất lượng đạt yêu cầu làm nguyên liệu phụ gia sơn, polymer và hoá mỹ phẩm.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)