ĐẶC ĐIỂM CÁC BIỂU HIỆN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC VÙNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỒ VĂN TÚ

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Vinh, Nghệ An

Tóm tắt: Nghệ An là một trong số các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có tiềm năng khoáng sản lớn. Trong những năm gần đây, công nghiệp khai khoáng trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh mẽ, nhiều loại khoáng sản được khai thác với quy mô lớn, như đá hoa trắng, đá xây dựng, đá vôi xi măng, thiếc, vàng, ... Việc khai thác khoáng sản không những đưa lại nguồn lợi kinh tế lớn cho các doanh nghiệp, đóng góp một phần ngân sách đáng kể cho tỉnh nhà, mà còn giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn người tại các địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh nguồn lợi kinh tế, khai thác khoáng sản cũng để lại hậu quả nặng nề về ô nhiễm môi trường nước và môi trường không khí.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)