ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ TRONG
ĐIỀU TRA TAI BIẾN ĐỊA CHẤT

HỒ TÀI

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Vinh, Nghệ An

Tóm tắt: Tai biến địa chất là các hiện tượng tự nhiên do rất nhiều nguyên nhân gây nên. Chúng gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội cũng như cho con người, đặc biệt đối với vùng Bắc Trung Bộ, nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nắng lắm, mưa nhiều, hàng năm phải gánh chịu nhiều trận bão lũ thất thường cùng với địa hình phân cắt, mạng lưới sông suối nhiều là những yếu tố gây nên các dạng tai biến địa chất khó lường.

Để dự báo các dạng tai biến địa chất cần có nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, trong đó phương pháp địa vật lý xác định các thông số vật lý của các yếu tố địa chất có nguy cơ gây ra tai biến, như hang hốc karst ngầm, đới dập vỡ, phong hóa mạnh, chiều dày lớp phủ mềm bở, các yếu tố liên quan đến đứt gãy và các trường địa vật lý có liên quan khác, v.v... từ đó ta có thể đề ra các giải pháp phòng tránh có hiệu quả.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)