VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
145
Tổng lượt :
6740566
Sản phẩm công nghệ thông tin

I. Báo cáo địa chất

Thư mục báo cáo địa chất tra cứu theo chuyên đề

1. Báo cáo lập bản đồ địa chất

2. Báo cáo tìm kiếm thăm dò khoáng sản

3. Báo cáo địa vật lý

4. Báo cáo địa chất thuỷ văn và địa chất công trình

5. Báo cáo địa chất đô thị

6. Báo cáo địa chất môi trường

7. Báo cáo nghiên cứu chuyên đề

  Thư mục báo cáo địa chất Tra cứu bất kỳ:

Báo cáo địa chất

  Thư mục báo cáo địa chất Tra cứu danh mục chi tiết:

Báo cáo địa chất (Danh mục chi tiết)

Toàn phần báo cáo địa chất

Toàn phần báo cáo địa chất

Tóm tắt báo cáo địa chất

Tóm tắt báo cáo địa chất

Các phiếu chuyên đề

1. Phiếu tóm tắt các thể Magma

2. Phiếu lỗ khoan nước dưới đất

3. Phiếu mức độ điều tra địa chất

4. Phiếu khoáng sản     

II. Bản đồ địa chất - khoáng sản

Bản đồ địa chất

1. Bản đồ địa chất đã thành lập 

2. Bản đồ địa chất đã số hoá

3. Bản đồ địa chất đã xuất bản

4. Phân bố các tờ bản đồ theo tỉnh tỷ lệ 1:50.000

Bản đồ khoáng sản

5. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:1.000.000 

6. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:500.000

7. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:250.000

8. Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:200.000

9. Bản đồ phân bố khoáng sản theo tỉnh

Bản đồ trường từ

10. Bản đồ trường từ

III. Tài liệu xuất bản

1. Tạp chí địa chất

2. Thư mục địa chất Việt nam

3. Bản đồ xuất bản

4. Ấn phẩm địa chất xuất bản

5. Đĩa CD dữ liệu

IV. Thư viện địa chất

Địa chất môi trường


Các tin khác