Bản đồ khoáng sản tỷ lệ 1:200.000

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ Thông tin

Sản phẩm . Chép về . Tiêu chuẩn . Hỏi đáp

Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 được số hoá từ bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 đã xuất bản

Nội dung gồm:

+ Nền địa hình được số hoá từ bản đồ địa hình cùng tỷ lệ

+ Các thông tin thuộc tính của các mỏ, điểm quặng gồm: tên khoáng sản, tên mỏ, vị trí, qui mô, nguồn gốc được lấy số hoá từ bản đồ xuất bản cùng tỷ lệ

Bản đồ đã xuất bản trên giấy

Bản đồ đã ở dạng số hoá (vector)

Bản đồ hiện đang cài đặt trên Hệ thống tra cứu điện tử của Trung tâm, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ INTRANET của Trung tâm theo quy định.

 
 
 
 

(C) 1999, 2000 Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789