Bản đồ trường từ và dị thường từ tỷ lệ 1:1.000.000

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ Thông tin

Sản phẩm . Chép về . Tiêu chuẩn . Hỏi đáp

Bản đồ trường từ và dị thường từ hàng không tỷ lệ 1:1.000.000:

- Bản đồ đã ở dạng số hoá (vector)

Bản đồ hiện đang cài đặt trên Hệ thống tra cứu điện tử của Trung tâm, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ (LAN) của Trung tâm theo quy định. 

 

 

(C) 1999, 2000 Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789