Bản đồ khoáng sản tỷ lệ 1:250.000

Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ Thông tin

Sản phẩm . Chép về . Tiêu chuẩn . Hỏi đáp

Bản đồ phân bố khoáng sản tỷ lệ 1:250.000 được thành lập theo từng tờ bản đồ chia theo danh pháp tỷ lệ 1:250.000 nội dung gồm:

+ Nền địa hình được số hoá từ bản đồ địa hình cùng tỷ lệ

+ Các thông tin thuộc tính của các mỏ, điểm quặng gồm: vị trí (theo hành chính, toạ độ) tên khoáng sản, tên mỏ, trữ lượng, chất lượng khoáng sản v.v... được lấy từ bộ phiếu khoáng sản tương ứng

Bản đồ đã ở dạng số hoá (vector)

Bản đồ hiện đang cài đặt trên Hệ thống tra cứu điện tử của Trung tâm, người dùng có thể tra cứu trên mạng cục bộ INTRANET của Trung tâm theo quy định.

 

 

 

(C) 1999, 2000 Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Nguyên Hồng - Đống đa, Hà nội

Đt. 84-4-8351789, Fax. 84-4-8351789