VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
78
Tổng lượt :
2687034
THÔNG TIN ĐỊA CHẤT
Trong đới cấu trúc Phu Hoạt lộ đá magma granitoid được xếp vào phức hệ Bản Chiềng. Đá có thành phần thạch học chủ yếu gồm granosyenit, ít hơn là granodiorit và granit, cấu tạo khối rắn trắc và kiến trúc dạng porphyr với ban tinh
Granitoid phức hệ Ca Vịnh có thành phần thạch học chủ yếu gồm: Trondjemit, tonalit, granodiorit và granit thuộc loạt kiềm - vôi với đặc trưng địa hóa nguyên tố vết tương ứng với kiểu adakitic với hàm lượng cao của Sr (206-791 ppm) và các nguyên tố đất hiếm nhẹ
Hai mươi mẫu felspat với độ trong khác nhau và màu sắc thay đổi từ lục đến lam được lấy từ thân pegmatit chứa đá quý ở Lục Yên để xác định độ trật tự Al-Si bằng phương pháp nhiễu xạ Roentgen cho mẫu bột
Granitoid khu vực Mường Tè thuộc phức hệ Điện Biên phân bố chủ yếu ở thượng nguồn sông Đà, lộ ra dưới dạng các khối có kích thước
Đường bờ cổ và ranh giới chéo của các miền hệ thống trầm tích trong Pleistocen muộn - Holocen có mối quan hệ nhân quả với sự thay đổi mực nước biển toàn
Bài báo này dựa trên các kết quả thực hiện của Đề tài “Nghiên cứ xây dựng atlat địa hóa một số nguyên tố trong trầm tích tầng mặt biển Việt Nam (0-100 m nước) Mã số TNMT.06.28. Với việc xử lý 8.914 kết quả phân tích địa hóa (bằng phương pháp quang phổ plasma) được thu thập
Kết quả điều tra của Dự án "Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Thừa Thiên Huế - Bình Định từ 0 đến 60 m nuớc tỷ lệ 1:100.000" đã xác định được một số khu vực có thoát khí và biểu hiện có
Khu vực trũng trung tâm bể Nam Côn Sơn bao gồm các lô 05-3/11, 06/94, 11-2, trong đó phần trũng sâu nhất thuộc khu vực lô
Phương pháp địa chấn nông phân giải cao đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu điều tra tài nguyên, môi trường biển nói chung và địa chất công trình biển nói riêng. Việc ứng dụng phương pháp này vào nghiên cứu, đánh giá đặc điểm địa chất, địa chất công trình vùng biển ven
Vùng ven biển quận Hài An, thành phố Hải Phòng có mặt 7 tướng trầm tích Holocen tương ứng với 7 đơn nguyên địa chất công trình, có mối quan hệ chặt chẽ với