VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
140
Tổng lượt :
2687124
THÔNG TIN ĐỊA CHẤT
Phương pháp đánh giá liều chiếu xạ tự nhiên, áp dụng tính liều cho khu dân cư nằm gần mỏ đất hiếm ở Lai Châu - La Thanh Long, Nguyễn Văn
Xác lập phương trình hồi quy thực nghiệm tính độ rỗng của đất đá chứa nước ở đồng bằng Cửu Long - Nguyễn Hồng
Đánh giá triển vọng sa khoáng đáy biển vùng biển Việt Nam (0-100 m nước) và định hướng điều tra - khai thác - Vũ Trường Sơn, Hoàng Anh Khiển, Trịnh Nguyên Tính, Đỗ Tử Chung, Lê Anh
Các tiền đề và dấu hiệu địa chất liên quan đến tài nguyên hydrat khí ở vùng biển Phú Khánh và Tư Chính-Vũng Mây - Vũ Trường Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Đỗ Tử Chung, Trịnh Nguyên Tính, Nguyễn Biểu, Hoàng Anh Khiển, Trần Văn Trị, Phan Trọng Trịnh, Nguyễn Thế Hùng,...
Địa chất và tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng - Vũ Trường Sơn, Văn Trọng Bộ, Nguyễn Quốc Huy, Trịnh Thanh Minh, Phạm Thị Nga, Trịnh Nguyên Tính, Lê Anh Thắng, Trần Trọng Thịnh, Lê Tơn, Văn Đức Nam, Trần Nghi, Vũ Văn Phái,...
Tiềm năng hydrat khí và định hướng điều tra tại vùng biển Việt Nam - Vũ Trường Sơn, Đỗ Tử Chung, Trịnh Nguyên Tính, Nguyễn Biểu, Nguyễn Đức Thắng, Trần Nghi, Văn Đức Nam
Đặc điểm trường sóng địa chấn khu vực quần đảo Trường Sa - Vũ Bá Dũng, Nguyễn Văn Cử, Lê Thúy Hằng
Nghiên cứu đặc điểm địa chất vùng biển quần đảo Trường Sa và DKI. = Văn Tiến Hưng, Nguyễn Đức Minh Ngọc, Vũ Thị Thưởng, Nguyễn Biểu, Trần Nghi
Đặc điểm địa chất Miocen-Đệ tứ bãi ngầm Phúc Tần ở vùng biển DKI Việt Nam theo địa chấn nông phân giải cao - Nguyễn Biểu, Vũ Trường Sơn, Phan Đức Tuấn, Vũ Bá Dũng, Nguyễn Văn Cử
Đánh giá triển vọng vật liệu xây dựng đáy biển vùng biển Việt Nam (0-100 m nước) và định hướng khai thác bền vững - Vũ Trường Sơn, Hoàng Anh Khiển, Trịnh Nguyên Tính, Đỗ Tử Chung, Lê Anh Thắng, Văn Đức Nam