VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
260
Tổng lượt :
6551515
Nghiên cứu mô hình hàm cấu trúc đánh giá sự biến đổi hàm lượng đồng, góp phần định hướng công tác thăm dò: ví dụ cho khu mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HÀM CẤU TRÚC ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG ĐỒNG, GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THĂM DÒ: VÍ DỤ CHO KHU MỎ ĐỒNG SIN QUYỀN, LÀO CAI

Trương Xuân Luận1, Trương Xuân Quang2,
Nguyễn Tuấn Anh1, Nguyễn Chí Công2, Nguyễn Thị Hải Yến1

1 Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội; 2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu mô hình hàm cấu trúc để đánh giá toàn diện tính biến đổi trong không gian 3 chiều của hàm lượng đồng tại khu mỏ Sin Quyền. Kết quả nghiên cứu cho phép rút ra một số kết luận sau: Trên nền tảng của phần mềm nguồn mở SgeMS, các tác giả đã phát triển bổ sung bộ công cụ phần mềm địa thống kê cho tính toán và mô hình hóa hàm cấu trúc không gian với năm mô hình thường xẩy ra trong thực tế: cầu, lũy thừa, tuyến tính, Gause, hiệu ứng phẳng (sạch). Đã áp dụng thành công cho thân quặng đồng, phân bố gần như dốc đứng, biến đổi phức tạp; các công trình thăm dò là các lỗ khoan cong, xiên, lệch phương vị với nhiều hướng khác nhau. Bằng mô hình hàm cấu trúc đã đưa ra được phương vị tuyến thăm dò chủ đạo là bắc-nam, song song và không song song nhau và có thể phi tuyến; mật độ mạng lưới thăm dò được định hướng cho trữ lượng cấp 121 là (40x30)±5 m, cấp 122 là (75x60)±10 m.

               Tóm tắt Tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)

Các tin khác