VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
111
Tổng lượt :
6620120
Địa tầng phân tập trầm tích Miocen giữa khu vực Trung tâm bể Nam Côn Sơn

ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP TRẦM TÍCH MIOCEN GIỮA

KHU VỰC TRUNG TÂM BỂ NAM CÔN SƠN

Nguyễn Văn Kiểu1, Bùi Việt Dũng1, Nguyễn Thanh Tùng1, Phạm Thị Diệu Huyền1, Phạm Hồng Trang1, Phạm Nguyễn Hà Vũ2, Phùng Xuân Quân3

1Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí - Viện Dầu khí Việt Nam;

2Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN; 3Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Tóm tắt: Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các kết quả địa chấn, địa vật lý giếng khoan và phân tích cổ sinh, nhóm tác giả đã phân chia chi tiết trầm tích Miocen giữa khu vực Trung tâm bể Nam Côn Sơn thành 04 tập (sequence) S1, S2, S3 và S4 theo phương pháp địa tầng phân tập. Ranh giới phân tập là các bề mặt bất chỉnh hợp và chỉnh hợp tương quan liên kết được theo tài liệu địa chấn và tài liệu giếng khoan gồm: MRS-1 (15,5 Tr.n), MRS-2 (14,0 Tr.n), MRS-3 (13,1 Tr.n), MRS-4 (12,1 Tr.n) và MRS-5 (10,4 Tr.n). Trong mỗi tập trầm tích, các hệ thống trầm tích biển tiến (TST) và hệ thống trầm tích biển thoái (RST) được phân chia dựa trên ranh giới bề mặt ngập lụt cực đại (Mfs). Trong đó, hệ thống trầm tích biển tiến của tập S1, S4 có diện tích phân bố hẹp hơn so với tập trầm tích S2, S3 và chủ yếu tập trung ở phần phía Đông - Đông Nam khu vực nghiên cứu. Trầm tích hình thành vào cuối Miocen giữa tương ứng với hệ thống trầm tích biển thoái của tập S4 được đánh dấu bởi một loạt các hoạt động xâm thực và bào mòn mạnh của lòng sông cổ phát triển theo phương Tây Bắc - Đông Nam và Tây-Đông.

Tóm tắt Tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ Tạp chí địa chất - Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)

Các tin khác