VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
140
Tổng lượt :
6733452
THÔNG TIN ĐỊA CHẤT
Đường bờ cổ và ranh giới chéo của các miền hệ thống trầm tích trong Pleistocen muộn - Holocen có mối quan hệ nhân quả với sự thay đổi mực nước biển toàn
Bài báo này dựa trên các kết quả thực hiện của Đề tài “Nghiên cứ xây dựng atlat địa hóa một số nguyên tố trong trầm tích tầng mặt biển Việt Nam (0-100 m nước) Mã số TNMT.06.28. Với việc xử lý 8.914 kết quả phân tích địa hóa (bằng phương pháp quang phổ plasma) được thu thập
Kết quả điều tra của Dự án "Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Thừa Thiên Huế - Bình Định từ 0 đến 60 m nuớc tỷ lệ 1:100.000" đã xác định được một số khu vực có thoát khí và biểu hiện có
Khu vực trũng trung tâm bể Nam Côn Sơn bao gồm các lô 05-3/11, 06/94, 11-2, trong đó phần trũng sâu nhất thuộc khu vực lô
Phương pháp địa chấn nông phân giải cao đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu điều tra tài nguyên, môi trường biển nói chung và địa chất công trình biển nói riêng. Việc ứng dụng phương pháp này vào nghiên cứu, đánh giá đặc điểm địa chất, địa chất công trình vùng biển ven
Vùng ven biển quận Hài An, thành phố Hải Phòng có mặt 7 tướng trầm tích Holocen tương ứng với 7 đơn nguyên địa chất công trình, có mối quan hệ chặt chẽ với
Địa hóa khí là một trong những phương pháp tiên tiến, hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay và đang được áp dụng trong việc phát hiện, tìm kiếm và đánh giá nguồn tài nguyên khí
Bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái biển có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam. Các tai biến địa hóa trong vùng biển Việt Nam có thể chia làm bốn loại là sự tăng cao hàm lượng dầu, kim loại nặng, các chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) trong môi
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu về biến đônhj sử dụng tài nguyên đất vùng cửa sông bằng phân tích dữ liệu viễn thám, đối sánh, kiểm định với kết quả quan trắc thực tế và một số bản đồ hiện có, đặc biệt bản đồ sử dụng
Trầm tích Pliocen - Đệ tứ thềm lục địa Nam Trung Bộ tiến hóa theo 8 giai đoạn: Pliocen sớm (N21), Pliocen giữa (N22), Pliocen muộn (N23), Pleistocen sớm (Q11), Pleistocen giữa phần sớm (Q12a), Pleistocen giữa phần muộn (Q12b ), Pleistocen muộn phần sớm (Q13a) và Pleistocen