VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
73
Tổng lượt :
2687054
THÔNG TIN ĐỊA CHẤT
Địa hóa khí là một trong những phương pháp tiên tiến, hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay và đang được áp dụng trong việc phát hiện, tìm kiếm và đánh giá nguồn tài nguyên khí
Bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái biển có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam. Các tai biến địa hóa trong vùng biển Việt Nam có thể chia làm bốn loại là sự tăng cao hàm lượng dầu, kim loại nặng, các chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) trong môi
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu về biến đônhj sử dụng tài nguyên đất vùng cửa sông bằng phân tích dữ liệu viễn thám, đối sánh, kiểm định với kết quả quan trắc thực tế và một số bản đồ hiện có, đặc biệt bản đồ sử dụng
Trầm tích Pliocen - Đệ tứ thềm lục địa Nam Trung Bộ tiến hóa theo 8 giai đoạn: Pliocen sớm (N21), Pliocen giữa (N22), Pliocen muộn (N23), Pleistocen sớm (Q11), Pleistocen giữa phần sớm (Q12a), Pleistocen giữa phần muộn (Q12b ), Pleistocen muộn phần sớm (Q13a) và Pleistocen
Hoạt động khai thác khoáng sản ở nước ta đã và đang gây nhiều tác động xấu đến môi trường và diễn biến ngày càng phức
Bài báo giới thiệu phương pháp nghiên cứu mô hình lý thuyết và xây dựng chương trình tính toán sự lan truyền khí phóng xạ radon từ khu vực mỏ đến các khu vực dân cư lân
Những thành tựu trong việc phát triển kỹ thuật máy tính, sự hoàn thiện về thiết bị và các chương trình ứng dụng cho phép thu thập được khối lượng thông tin rất lớn từ tài liệu địa chấn, làm tăng số lượng thông số được sử dụng trong quá trình phân
Bài báo giới thiệu phương pháp nghiên cứu mô hình lý thuyết và xây dựng chương trình tính toán sự lan truyền khí phóng xạ radon từ khu vực mỏ đến các khu vực dân cư lân
Trong bài báo này, các tác giả trình bày các kết quả nghiên cứu khả năng hấp phụ Cu của hạt vật liệu OBYQ (sản phẩm chế tạo từ đá ong Bình Yên, Sơn Tây, Hà Nội). Kết quả XRF cho thấy đá ong Bình Yên với các thành phần chính là Al2O3,
Trên cơ sở tổng hợp kế thừa các tài liệu có trước, kết hợp với công tác nghiên cứu chi tiết tại thực địa, luận giải theo quan điểm kiến tạo hiện đại để đưa ra những nhận xét, đánh giá vai trò của đứt gãy Cao Bằng – Tiên Yên đối với các thành tạo chứa đồng – niken khu vực