VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
127
Tổng lượt :
6733209
THÔNG TIN ĐỊA CHẤT
Biểu hiện hoạt động hiện đại của đới đứt gãy Mường La - Bắc Yên - Chợ Bờ được phản ánh qua các dấu hiệu viễn thám, địa chất, địa mạo, địa hóa khí và hoạt động nước nóng - nước
Trong khuôn khổ bài báo này, các tác giả sử dụng đồng thời hai tiếp cận: xác suất và tất định mới trong tính toán độ nguy hiểm động đất khu vực bậc thang thủy điện Sông Đà.
Trong khuôn khổ công trình này các tác giả tiến hành tìm hiểu chế độ hoạt động động đất tự nhiên khu vực bậc thang thủy điện Sông
Đứt gãy là một dạng tai biến địa chất và là tiền đề gây nên hàng loạt các dạng tai biến địa chất
Bài báo này đề cập tới đặc trưng cấu trúc vỏ Trái đất khu vực bậc thang thủy điện sông Đà trên cơ sở phân tích tài liệu dị thường trọng lực Buoguer kết hợp tài liệu dị thường từ hàng không. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Các đứt gãy cấp I
Việc phân khối các yếu tố kiến trúc Tân kiến tạo dựa trên phân tích viễn thám, bản đồ DEM, đặc điểm địa hình và đối sánh với cấu trúc địa chất và kết hợp với các tiêu chí: 1) Đặc điểm biến dạng Tân kiến tạo theo chiều ngang và chiều thẳng đứng;
Bài báo trình bày một sổ kết quả phân tích bước đầu về tác động cộng hưởng của biển đổi khí hậu và kiến tạo Hiện đại trong nghiên cứu dự báo và phòng chống thiên tai khu vực ven biển miền Trung Việt
Các hệ thống đứt gãy Tân kiến tạo - Hiện đại tại khu vực đồng bằng ven biển tinh Quảng Nam đã được nhận dạng trong đó có 4 hệ thống chính: hệ thống đứt gãy theo phương TB-ĐN có tuổi cổ hơn, hệ thống phương ĐB-TN có tuổi trẻ hơn cắt qua hệ thống trên, hệ thống đứt gãy á kinh
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu các di tích Foraminifera trong trầm tích Đệ tứ - Hiện đại vùng biển Thừa Thiên – Huế (0-30 m).
Kết qủa tổng hợp tài liệu phân tích độ hạt, địa mạo, sa khoáng và thủy thạch động lực cho thấy trầm tích tầng mặt của vùng nghiên cứu được chia thành ba