VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
104
Tổng lượt :
6733158
THÔNG TIN ĐỊA CHẤT
Trong bài báo này các tác giả giới thiệu một số kết quả nghiên cứu đánh giá độ nguy hiêm động đất tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh.
Bài báo giới thiệu kết quả đánh giá ổn định mái dốc đất tại mỏ đá 3/2 ở Bình Dương dưới tác dụng của tải trọng ngoài dự kiến là 20 kN/m2 dựa vào giá trị hệ số an toàn được tính toán bằng phần mềm... GeoSlope/W, từ đó đánh giá kết quả đạt được và đề xuất giải pháp phòng
Hiện tượng lún bề mặt đất tại Đồng bằng sông Cửu Long đã được nhiều tác giả nghiên cứu và công bố tại một số đề tài nghiên cứu, hội nghị, hội
Đồng bằng Sông Cửu Long được đặc trưng bởi bồi tụ và bóc mòn khác nhau ở 20 phụ khối cấu trúc - địa động lực hiện
Trầm tích Holocen ở đồng bằng Sông Cửu Long đặc trưng bởi 5 phân vị địa tầng: Q21; Q221, Q222 ; Q231; Q232 tương ứng với bề dày thay đổi từ 0,5-40 m, 1-33 m, 0,8-25 m, 0,5-22,5 m, 0,5-10 m.
Bình đồ cấu trúc Tây Nam Việt Nam và vùng kế cận vào cuối Mesozoi sớm gồm 4 đơn vị kiến tạo chính: Sibumasu, Chanthaburi, Tonle Sap - Sài Gòn và Indochina.
Granitoid trong móng mỏ Rồng, mỏ Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long ở phần biến Nam Việt Nam có thành phần thạch học gồm diorit, granodiorit và ít hơn là grand. Đá bị dập vỡ, nứt nẻ, màu xám, xám sáng, cấu tạo khối, khoáng vật màu là biotit, ít hơn là
Phần đất liền Nam Việt Nam, kéo dài từ Tây Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng đến Cà Mau có thể chia thành ba đơn vị kiến tạo chính: (1) Địa khu biến chất cao đa kỳ Kon Tum phân bố ở Trung Trung Bộ được cấu tạo bởi phần lõi là khối craton Paleoproterozoi-Mesoproterozoi Ngọc Linh - Kan Nắck, còn phần rìa là các đai tạo núi tuổi Caledon sớm Hiệp
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu về biến động đường sông bằng phân tích dữ liệu viễn thám, đối sánh, kiểm định với kết quả quan trắc thực tế và một số bản đồ hiện có (bản đồ địa hình, bản đồ sử dụng đất) trên đoạn sông Hồng thuộc địa phận Hà
Trong giai đoạn Pliocen - Đệ tứ, vùng hạ lưu sông Lô, chuyển động kiến tạo mang tính chất khối tảng dạng tuyến theo phương TB-ĐN và gồm có 3 khối kiến trúc lớn, ranh giới giữa chúng là các đứt