VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
90
Tổng lượt :
6438683
Khoanh định mức phóng xạ tự nhiên và chỉ số nguy hại chiếu ngoài (Hf) từ số liệu đo phổ gamma mặt đất ở Yên Hợp - Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

KHOANH ĐỊNH MỨC PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN VÀ CHỈ SỐ NGUY HẠI CHIẾU NGOÀI (HF) TỪ SỐ LIỆU ĐO PHỔ GAMMA MẶT ĐẤT Ở YÊN HỢP - QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN

Nguyễn Văn Nam1, Lê Văn Đạt2

           1Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 2Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm

Tóm tắt: Hoạt độ phóng xạ trong lớp đất trồng của khu vực chứa khoáng sản đất hiếm ở Yên Hợp - Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã được xác định trên cơ sở kết quả đo phổ gamma mặt đất phủ đều trên diện tích khoảng 6 km2, mạng lưới 100 m x 50 m, theo đó suất liều hấp thụ gamma tính chuyển đổi từ hoạt độ phóng xạ của 40K, dãy 238U, 232Th thay đổi từ 45 nGy/h đến 750 nGy/h trung bình 300 nGy/h, bản đồ đẳng trị suất liều hấp thụ gamma đã phân ra được 3 diện tích với mức suất liều hấp thụ ở độ cao 1,0 m lần lượt là 0,3; 0,5; 0,7 nGy/h, liên quan đến các thành tạo địa chất thuộc các hệ tầng Sông Cả, Bù Khạng và trầm tích Đệ tứ, phục vụ cảnh báo về mức phóng xạ tự nhiên trong môi trường không khí. Kết quả tính chỉ số nguy hại chiếu ngoài (Hf) của đất đá bề mặt theo TCVN 7879/2011 cho thấy: Hf thay đổi từ 0,5-4,5 và bản đồ đẳng trị chỉ số nguy hại chiếu ngoài của khu vực đã khoanh định được các diện tích có chỉ số Hf lần lượt là ≤0,7; 0,7÷1,0; 1,0÷2,0 và >2,0 để khuyến cáo về việc khai thác, sử dụng đất đá trong vùng làm vật liệu xây dựng.

Tóm tắt Tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)

Các tin khác