VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
96
Tổng lượt :
2211260
THÔNG TIN ĐỊA CHẤT
Đặc điểm địa chất Miocen-Đệ tứ bãi ngầm Phúc Tần ở vùng biển DKI Việt Nam theo địa chấn nông phân giải cao - Nguyễn Biểu, Vũ Trường Sơn, Phan Đức Tuấn, Vũ Bá Dũng, Nguyễn Văn Cử
Đánh giá triển vọng vật liệu xây dựng đáy biển vùng biển Việt Nam (0-100 m nước) và định hướng khai thác bền vững - Vũ Trường Sơn, Hoàng Anh Khiển, Trịnh Nguyên Tính, Đỗ Tử Chung, Lê Anh Thắng, Văn Đức Nam
Đặc điểm các hợp chất PCBs và OCPs tại vùng cửa sông Mỹ Thạnh - Phạm Thị Nga, Lê Văn Đức, Nguyễn Duy Duyến
Tổng quan các hoạt động nghiên cứu - phát triển hydrat khí tại Hàn Quốc - Vũ Trường Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Hồ Quốc Khánh, Văn Đức Nam
Một số kết quả nghiên cứu về tai biến địa chất vùng ven biển và biển Ninh Thuận (độ sâu 0-100 m nước) - Vũ Trường Sơn, Đỗ Tử Chung, Trịnh Nguyên Tính
Khoáng sản rắn biển sâu trên các đại dương của thế giới: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam - Vũ Trường Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Hồ Quốc Khánh, Văn Đức Nam
Triển vọng hydrat khí ở biển Đông - Nguyễn Đức Thắng, Vũ Trường Sơn, Nguyễn Biểu, Văn Đức Nam, Nguyễn Đức Minh Ngọc