VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
136
Tổng lượt :
6733444
THÔNG TIN ĐỊA CHẤT
Địa chất và tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng - Vũ Trường Sơn, Văn Trọng Bộ, Nguyễn Quốc Huy, Trịnh Thanh Minh, Phạm Thị Nga, Trịnh Nguyên Tính, Lê Anh Thắng, Trần Trọng Thịnh, Lê Tơn, Văn Đức Nam, Trần Nghi, Vũ Văn Phái,...
Tiềm năng hydrat khí và định hướng điều tra tại vùng biển Việt Nam - Vũ Trường Sơn, Đỗ Tử Chung, Trịnh Nguyên Tính, Nguyễn Biểu, Nguyễn Đức Thắng, Trần Nghi, Văn Đức Nam
Đặc điểm trường sóng địa chấn khu vực quần đảo Trường Sa - Vũ Bá Dũng, Nguyễn Văn Cử, Lê Thúy Hằng
Nghiên cứu đặc điểm địa chất vùng biển quần đảo Trường Sa và DKI. = Văn Tiến Hưng, Nguyễn Đức Minh Ngọc, Vũ Thị Thưởng, Nguyễn Biểu, Trần Nghi
Đặc điểm địa chất Miocen-Đệ tứ bãi ngầm Phúc Tần ở vùng biển DKI Việt Nam theo địa chấn nông phân giải cao - Nguyễn Biểu, Vũ Trường Sơn, Phan Đức Tuấn, Vũ Bá Dũng, Nguyễn Văn Cử
Đánh giá triển vọng vật liệu xây dựng đáy biển vùng biển Việt Nam (0-100 m nước) và định hướng khai thác bền vững - Vũ Trường Sơn, Hoàng Anh Khiển, Trịnh Nguyên Tính, Đỗ Tử Chung, Lê Anh Thắng, Văn Đức Nam
Đặc điểm các hợp chất PCBs và OCPs tại vùng cửa sông Mỹ Thạnh - Phạm Thị Nga, Lê Văn Đức, Nguyễn Duy Duyến
Tổng quan các hoạt động nghiên cứu - phát triển hydrat khí tại Hàn Quốc - Vũ Trường Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Hồ Quốc Khánh, Văn Đức Nam
Một số kết quả nghiên cứu về tai biến địa chất vùng ven biển và biển Ninh Thuận (độ sâu 0-100 m nước) - Vũ Trường Sơn, Đỗ Tử Chung, Trịnh Nguyên Tính
Khoáng sản rắn biển sâu trên các đại dương của thế giới: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam - Vũ Trường Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Hồ Quốc Khánh, Văn Đức Nam