VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
98
Tổng lượt :
2261427
THÔNG TIN ĐỊA CHẤT
Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, 35 năm xây dựng và phát triển - Nguyễn Trường Giang
Một số kiểu tụ khoáng urani quan trọng ở Việt Nam - Trịnh Đình Huấn, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Đăng Thành, Nguyễn Đắc Sơn, Lê Quyết Tâm, Nguyễn Phương, Bùi Tất Hợp
Mô hình kiểu tụ khoáng urani trong cát kết vùng trũng Nông Sơn - Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Đắc Sơn, Nguyễn Đăng Thành, Trịnh Đình Huấn, Lê Quyết Tâm, Trần Lê Châu, Hoàng Văn Dũng, Đinh Thái Sơn, Nguyễn Phương
Xây dựng hệ phương pháp điều tra, đánh giá môi trường liên quan khoáng sản độc hại trên cơ sở hệ thiết bị hiện có ở Việt Nam. - Trịnh Đình Huấn, Nguyễn Phương
Cơ sở lựa chọn phương pháp và mạng lưới điều tra, thăm dò quặng urani trong cát kết vùng trũng Nông Sơn - Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Đắc Sơn, Nguyễn Đăng Thành, Trịnh Đình Huấn, Nguyễn Phương
Các tụ khoáng đất hiếm khu vực Tây Bắc Việt Nam nhìn từ góc độ môi trường phóng xạ - Nguyễn Văn Nam, Đặng Văn Hải, Nguyễn Thái Sơn, La Thanh Long
Nghiên cứu sự gia tăng trường bức xạ tự nhiên do các hoạt động thăm dò quặng đất hiếm vùng tụ khoáng Đông Pao và Nậm Xe, Lai Châu - Nguyễn Phương, Nguyễn Văn Dũng, Lê Khánh Phồn, Nguyễn Phương Đông, Vũ Thị Lan Anh, Trịnh Đình Huấn, Trần Lê Châu, Đặng Văn Hải
Khả năng khảo sát đến độ sâu lớn và triển vọng ứng dụng rộng rãi phương pháp từ tellur âm tần ở Việt Nam - Trần Thiên Nhiên, Nguyễn Văn Nam, Khương Xuân Bình
Đặc điểm quặng hóa đất hiếm vùng Nam Nậm Xe, Lai Châu - Chu Minh Tú, Trịnh Đình Huấn, Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Đức Tôn, Nguyễn Đức Long, Đào Hồng Phong.
Một số kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý tài liệu địa vật lý lỗ khoan phóng xạ vùng trũng Nông Sơn - Nguyễn Thái Sơn, Trịnh Đình Huấn