VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
244
Tổng lượt :
6551516
Khai thác bền vững tầng chứa nước Pliocen giữa vùng đồng bằng Sông Cửu Long

KHAI THÁC BỀN VỮNG TẦNG CHỨA NƯỚC PLIOCEN GIỮA
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Đình Tứ

Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Bài báo đã nêu đặc điểm tầng chứa nước Pliocen giữa, đồng bằng Sông Cửu Long với các số liệu được cập nhật từ diện phân bố nước mặn, nhạt, bề dày, chiều sâu mái, chiều sâu đáy, mực áp lực, hiện trạng khai thác. Mô hình số nước ngầm cũng được xây dựng với các dữ liệu cập nhật để tính tổng trữ lượng khai thác tiềm năng nước nhạt, trữ lượng khai thác an toàn và trữ lượng còn có thể khai thác an toàn của tầng chứa nước. Các tính toán này được thực hiện chi tiết cho từng địa phương ở đồng bằng Sông Cửu Long. Kết quả tính toán cho thấy tổng trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất (nhạt) TCN Pliocen giữa là 4.398.655 m3/ngày, trữ lượng khai thác an toàn (bền vững) là 879.731 m3/ngày, trữ lượng còn lại có thể khai thác an toàn chỉ còn 402.372 m3/ngày. Kết quả này giúp ích cho công tác quản lý, khai thác bền vững tài nguyên nước dưới đất của khu vực nghiên cứu, nơi mà thường được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng của biến đổi khí hậu.

               Tóm tắt Tiếng Anh
(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung Tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)
Các tin khác