VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
174
Tổng lượt :
2767278
Mô hình hệ thống dầu khí 3D khu vực lô 05-3/11 thuộc phần trung tâm bể Nam Côn Sơn

MÔ HÌNH HỆ THỐNG DẦU KHÍ 3D KHU VỰC LÔ 05-3/11 THUỘC PHẦN TRUNG TÂM BỂ NAM CÔN SƠN


ĐỖ MẠNH TOÀN1, PHẠM THỊ DIỆU HIỀN1, NGUYỄN QUANG TUẤN1
PHẠM VŨ CHƯƠNG2


1
Trung tâm NCTKT&KTK - Viện Dầu khí Việt Nam; 2TNK Vietnam B.V


Tóm tắt:
Khu vực trũng trung tâm bể Nam Côn Sơn bao gồm các lô 05-3/11, 06/94, 11-2, trong đó phần trũng sâu nhất thuộc khu vực lô 05-3/11. Khu vực lô 05-3/11 nằm liền kề với cụm mỏ khí, condensate được phát hiệnđưa vào khai thác là Hải Thạch. Mộc Tinh. Hiện chì có hai giếng khoan tại lô 05-3/11 là NH-1X và TT-1RRX kng có biểu hiện dầu khí. Để đánh giá tiềm năng dầu khí của khu vực, định hướng cho kế hoạch tìm kiếm thăm dò tiếp theo, mô hình hệ thống dầu khí 3D được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các tài liệu địa chấn, tài liệu cổ môi trường, thông số địa hóa cho khu vực lô 05.3/11. Nghiên cứu chỉ ra hai khu vực phía đông và phía tây của 05.3/11 có những đặc điểm khác nhau về mức độ trưởng thành, thời gian sinh hydrocarbon cùa đá mẹ. Phần phía đông đá mẹ Oligocen và Miocen dưới có thời gian sinh hydrocarbon bắt đầu từ 10 Tr.n trước và kéo dài cho đến hiện tại. Trong khi đó, phần phía tây, đá mẹ Oligocen và Miocen dưới có mức độ trưởng thành cao hơn với thời gian sinh hydrocarbon kết thúc sớm hơn: Đá mẹ Oligocen khu vực phía tây tại thời điểm 5 Tr.n trước đã trong pha tạo khí khô và quá ngưỡng trưởng thành ở một số trũng sâu. Chi còn một phần (lả mẹ Miocen dưới có khoảng thời gian sinh hydrocarbon kéo dài đến 3-4 Tr.n trước. Với thời gian tạo bẫy trong tầng Miocen muộn (T85), trung bình trong khoảng 6-5 Tr.n trước cho cả hai khu vực, khi đối sánh với thời gian sinh hydrocarbon, thì các cấu tạo khu vực phía tây chứa nhiều rủi ro hơn so với khu vực phía đông lô 05.3/11.

Tóm tắt Tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)Các tin khác