VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
150
Tổng lượt :
6740810
Đường bờ cổ và ranh giới chéo các miền hệ thống trầm tích Pleistocen muộn – Holocen khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

ĐƯỜNG BỜ CỔ VÀ RANH GIỚI CHÉO CÁC MIỀN HỆ THỐNG TRẦM TÍCH PLEISTOCEN MUỘN – HOLOCEN KHU VỰC BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ


TRẦN NGHI, NGUYỄN THỊ TUYẾN, ĐINH XUÂN THÀNH, NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN

TRẦN THỊ THANH NHÀN, NGUYỄN ĐÌNH THÁI, NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG


Viện nghiên cứu Địa môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu

Tóm tắt: Đường bờ cổ ranh gii chéo của các min hệ thống trầm tích trong Pleistocen muộn - Holocen có mối quan hệ nhân quả với sự thay đổi mực ớc bin toàn cu. Trong khu vực lãnh thổ Bắc Bộ quan hệ giữa tướng trầm tích Pleistocen muộn-Holocen và sự thay đổi mực mước biển được thể hiện qua sự phân b các dãy cộng sinh tưng theo 3 min hệ thng: 1) Miền  hệ thống trầm tích biển thấp (LST) được đặc trưng bởi 4 đường bờ cổ và một dãy cộng sinh tướng: cuội tảng deluvi. cuội sạn proluvi. cát bột aluvi và cát bột sét châu thổ biển thi (dr, pr, ar, amrLST). Dãy cộng sinh tướng này nằm phủ trên bề mặt bào mòn của trầm tích Pleistocen muộn, phần sớm thuộc hệ tầng Vĩnh Phúc kéo dài từ 50000-20000 năm BP; 2) Miền hệ thống trầm tích biển tiến (TST) được đặc trưng bởi 4 đường bờ cổmột dãy cộng sinh tướng từ biển vào đất liền: tướng cát bùn cửa sông, cát bột aluvi, sét đầm lầy ven biển, sét xám xanh vũng vịnh biển tiến (amt, ambt, at, mtTST). Dãy cộng sinh tướng này tạo nên một ranh giới chéo từ 1800 năm đến 6000 năm BP phủ trực tiếp trên bề mặt bào mòn biển tiến; 3) Miền hệ thống trầm tích biển cao (HST) được đặc trưng bởi 4 đường bờ cổ vả một dãy cộng sinh ớng: sét sườn, bùn cát tiền châu thổ, cát bùn đồng bằng châu thổ. Dãy cộng sinh tướng biển cao tạo nên một ranh giới chéo với miền hệ thống trầm tích biển tiến kẻo dài t5000 năm đến nay.

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)


Các tin khác