VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
189
Tổng lượt :
2782699
Kết quả nghiên cứu biến động sử dụng tài nguyên đất vùng cửa sông Diêm Hộ và Trà Lý, tỉnh Thái Bình bằng ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT VÙNG CỬA SÔNG DIÊM HỘ VÀ TRÀ LÝ, TỈNH THÁI BÌNH BẰNG ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ


TRƯƠNG XUÂN LUẬN, ĐỖ THỊ HẰNG

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội


Tóm tắt:
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu về biến đônhj sử dụng tài nguyên đất vùng cửa sông bằng phân tích dữ liệu viễn thám, đối sánh, kiểm định với kết quả quan trắc thực tế và một số bản đồ hiện có, đặc biệt bản đồ sử dụng đất. Kết quả ghi nhận là diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm (từ năm 1994 đến năm 2001, giảm hơn 10 triệu m2, đến năm 2013 giảm hơn 40 triệu m2), diện tích nuôi trồng thuỷ sản ngày càng tăng (từ năm 1994 đến năm 2001, tăng gần 10 triệu m2, đến năm 2013 tăng gần 22 triệu m2), diện tích làm muối giảm (từ năm 1994 đến năm 2001, giảm hơn 400.000 m2, tương đương như thế, đến năm 2013 tiệp tục giảm hơn 300.000 m2) và phân bố ngày càng nhỏ lẻ. Riêng diện tích cây ngập mặn, từ năm 1994 đến năm 2001 tăng hơn 10 triệu m2, trong các năm 2001-2013 lại giảm hơn 2 triệu m2.

Tóm tắt Tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)

Các tin khác