VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
132
Tổng lượt :
2756970
Đặc điểm tướng trầm tích và địa chất công trình các thành tạo Holocen vùng ven biển quận Hải An, thành phố Hải Phòng

ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG TRẦM TÍCH VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÁC THÀNH TẠO HOLOCEN VÙNG VEN BIỂN QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


VŨ VĂN LỢI1, DOÃN ĐÌNH LÂM2


1
Công ty CP Thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng, 36 Lý Tự Trọng, Hải Phòng;

 2Viện Địa chất, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, 84 Chùa Láng, Hà Nội

Tóm tắt: Vùng ven biển quận Hài An, thành phố Hải Phòng có mặt 7 tướng trầm tích Holocen tương ứng với 7 đơn nguyên địa chất công trình, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các tướng bùn đầm lầy ven biển, bùn cửa sông hình phễu-vũng vịnh tuổi Holocen sớm-giữa, đất ở trạng thái dẻo chảy đôi chỗ dẻo mềm. Các tướng chân châu thổ, tiền châu thổ, bãi triều và cửa sông hình phễu tuổi Holocen giữa-muộn, đất ở trạng thái chảy. Chiều dày trầm tích có xu hướng tăng dần từ giữa khu vực nghiên cứu hướng ra biển về phía Đông, Đông Bắc và có xu hướng giảm dần về hai phía Tây BắcTây Nam. Các loại đất của thành tạo Holocen trong vùng nghiên cứu có các chi tiêu cơ lý cho thấy đất có tính nén lún lớn và không đều, độ bền kiến trúc nhỏ, đất rất yếu.


Tóm tắt Tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)


Các tin khác