Tạp chí địa chất

Số 322/12/2010
SỐ ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY THÀNH LẬP  BỘ MÔN NGUYÊN LIỆU KHOÁNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT (2005 – 2010)

*  Bộ môn Nguyên liệu khoáng - 5 năm xây dựng và  phát triển - Đỗ Cảnh Dương

Đánh giá tiềm năng, chất lượng đá phiến sét đen vùng Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế làm phụ gia cho công nghiệp xi măng - Nguyễn Thị Thanh Thảo, Đỗ Cảnh Dương - Tóm tắt tiếng Anh

 

Dải than Bảo Dài - Yên Tử, một tiềm năng khoáng sản lớn - Hà Minh Thọ, Đào Như Chức, Nguyễn Phương - Tóm tắt tiếng Anh

 

 Bản chất và nguồn gốc kết vón của các thành tạo laterit ở Việt Nam - Nguyễn Văn Phổ, Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thị Thanh Thảo -Tóm tắt tiếng Anh

 

Corindon trong đá gốc và mối liên quan với nguồn cung cấp đá quý sa khoáng cho mỏ Trúc Lâu, Lục Yên, Yên Bái - Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Minh Thuyết,  Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Lệ Quyên - Tóm tắt tiếng Anh

 

Đánh giá chất lượng và khả năng chế biến, sử dụng quặng sericit Sơn Bình - Nguyễn Văn Hạnh, Đào Duy Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo - Tóm tắt tiếng Anh

 

Đặc điểm thành phần vật chất sét kaolinit miền Đông Nam Bộ - Bùi Thế Vinh, Phạm Văn Trường, Nguyễn Văn Bỉnh - Tóm tắt tiếng Anh

 

Nguyên liệu và công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng không nung: Một vài kết quả thử nghiệm - Kiều Quý Nam, Nguyễn Ánh Dương - Tóm tắt tiếng Anh

Nghiên cứu áp dụng phương pháp địa chấn sóng kênh trong dự báo các hiểm họa dọc các đường lò khai thác than ở mỏ than Vàng Danh, Quảng Ninh - Phạm Năng Vũ, Trần Danh Hùng, Nguyễn Quang Luật - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm quặng hóa antimon miền Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc - Nguyễn Văn Bình, Phạm Văn Trường, Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Hữu Hiệp  - Tóm tắt tiếng Anh

Đặc điểm quặng sắt trong vỏ phong hóa laterit vùng Chư Sê, tỉnh Gia Lai và khả năng sử dụng trong công nghiệp luyện gang, thép - Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Kim Long, Nguyễn Thị Thanh Thảo - Tóm tắt tiếng Anh

Phân chia nhóm mỏ thăm dò và đề xuất mạng lưới thăm dò sa khoáng titan Pleistocen - Nguyễn Văn Lâm, Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Thị Thanh Thảo - Tóm tắt tiếng Anh

 

Nước khoáng nóng Pom Hán, Lào Cai: Chất lượng và tiềm năng sử dụng - Quách Đức Tín, Nguyễn Thị Lợi, Nguyễn Văn Uy - Tóm tắt tiếng Anh