ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG CHẾ BIẾN,
SỬ DỤNG QUẶNG SERICIT SƠN BÌNH

NGUYỄN VĂN HẠNH1, ĐÀO DUY ANH1, NGUYỄN THỊ THANH THẢO2

1Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
2Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Tóm tắt: Sericit là khoáng chất công nghiệp có ứng dụng rộng rãi và giá trị kinh tế cao. Trên thế giới, từ lâu sericit đã được khai thác, chế biến và sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở Việt Nam, sericit mới được điều tra, đánh giá trong thời gian gần đây và đã phát hiện được mỏ Sơn Bình có trữ lượng lớn. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thành phần vật chất và khả năng chế biến, có thể khẳng định rằng đây là nguồn tài nguyên khoáng sản mới, có chất lượng tốt, có khả năng chế biến thành thương phẩm có giá trị cao để sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Do vậy, cần sớm đầu tư để  khai thác, chế biến và ứng dụng vào sản xuất.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)