ĐẶC ĐIỂM QUẶNG SẮT TRONG VỎ PHONG HÓA LATERIT VÙNG CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP LUYỆN GANG, THÉP

NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN KIM LONG, NGUYỄN THỊ THANH THẢO

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

Tóm tắt: Vùng Chư Sê, tỉnh Gia Lai là một trong số các địa phương của nước ta có tiềm năng về loại quặng sắt thứ sinh được thành tạo do quá trình phong hóa các đá bazan và phân bố trong vỏ phong hóa laterit, tuy nhiên, công tác đầu tư nghiên cứu, đánh giá chất lượng và khả năng khai thác, sử dụng loại quặng này trong công nghiệp còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và tổng hợp tài liệu, bài báo giới thiệu về đặc điểm địa chất, chất lượng và tiềm năng tài nguyên quặng sắt trong vỏ phong hóa laterit vùng Chư Sê; đồng thời nêu quy trình công nghệ cho phép tuyển đạt yêu cầu chất lượng quặng sắt cho công nghiệp luyện gang, thép. Kết quả nghiên cứu là cơ sở bước đầu cho công tác điều tra, thăm dò, khai thác và nghiên cứu công nghệ tuyển, luyện quặng sắt trong vỏ phong hóa laterit, một loại khoáng sản có tiềm năng rất lớn của Việt Nam.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)