ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG, CHẤT LƯỢNG ĐÁ PHIẾN SÉT ĐEN VÙNG PHONG ĐIỀN,
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LÀM PHỤ GIA CHO CÔNG NGHIỆP XI MĂNG

NGUYỄN THỊ THANH THẢO1,  ĐỖ CẢNH DƯƠNG2                                  

1Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

 2Văn phòng Chính phủ, Ba Đình, Hà Nội.

Tóm tắt: Tại vùng Phong Điền, Thừa Thiên Huế, đã phát hiện được loại đá phiến sét đen nằm trong hệ tầng Long Đại (O3-S1 lđ) có khả năng làm phụ gia xi măng, thay thế cho bazan thường dùng trước đây. Hiện đã đánh giá được 2 thân khoáng có quy mô khá lớn. Các kết quả nghiên cứu thành phần vật chất và các chỉ tiêu kỹ thuật cho thấy các đá phiến sét này đủ tiêu chuẩn đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 6882-2001 hiện hành đối với phụ gia cho sản xuất xi măng. Đây là nguồn nguyên liệu phụ gia xi măng mới của tỉnh cần được tiếp tục điều tra, đánh giá để khẳng định giá trị của chúng, làm cơ sở cho việc khai thác và sử dụng bền vững loại khoáng sản này.       

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)