7

DẢI THAN BẢO DÀI - YÊN TỬ, MỘT TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN LỚN

HÀ MINH THỌ1, ĐÀO NHƯ CHỨC1, NGUYỄN PHƯƠNG2

1Công ty Địa chất Mỏ, TKV, Hà Nội
 2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Tóm tắt: Trong nhiều năm qua, ngành than đã đầu tư khá lớn cho công tác thăm dò, nhưng vẫn chỉ tập trung ở dải than Phả Lại - Hòn Gai - Kế Bào và chủ yếu từ mức -300 m lên đến lộ vỉa. Phần tài liệu địa chất dưới sâu ở bể than Quảng Ninh, trong đó có dải than Bảo Đài - Yên Tử, chỉ được đề cập trong một số công trình riêng lẻ, chưa được phân tích đánh giá một cách có hệ thống về sự tồn tại, số lượng vỉa, đặc điểm phân bố, chất lượng; đặc biệt tiềm năng tài nguyên và sự phân bố của chúng trong từng khu vực và trên toàn dải than chưa được đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ. Các kết quả công tác nghiên cứu địa chất, địa vật lý của các giai đoạn trước, kết hợp với tài liệu khai thác một phần lộ vỉa và tài liệu thu nhận từ các lỗ khoan thăm dò than khu trung tâm dải than Bảo Đài - Yên Tử cho thấy, dải Bảo Đài - Yên Tử có cấu trúc chung là một phức nếp lõm và có tiềm năng than khá lớn. Tuy nhiên, mức độ nghiên cứu còn hạn chế, chưa có công trình nghiên cứu toàn diện và đầy đủ về đặc điểm cấu trúc và đánh giá về tiềm năng tài nguyên than, đặc biệt tiềm năng dưới mức ±0 m.  Vì vậy, việc nghiên cứu làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc địa chất, đặc điểm phân bố các vỉa than trên cơ sở đồng danh, liên kết lại các vỉa than giữa các khu mỏ thuộc dải Bảo Đài - Yên Tử, dự báo tài nguyên và phân vùng triển vọng làm cơ sở quy hoạch thăm dò phục vụ lập dự án đầu tư khai thác than trên dải Bảo Đài - Yên Tử là cần thiết, không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn đáp ứng yêu cầu của thực tế của ngành than trước mắt và lâu dài.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)