ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN VẬT CHẤT SÉT KAOLINIT MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

BÙI THẾ VINH1, PHẠM VĂN TRƯỜNG2, NGUYỄN VĂN BỈNH3

1Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Tp Hồ Chí Minh
2Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
3Tổng hội Địa chất Việt Nam, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

Tóm tắt: Sét kaolinit phát triển rộng rãi ở miền Đông Nam Bộ., Trên cơ sở nghiên cứu thành phần vật chất sét kaolinit miền Đông Nam Bộ có thể rút ra một số kết luận sau: - Sét trắng miền Đông Nam Bộ không phải kaolin mà là sét kaolinit với hàm lượng kaolinit đạt 20-60%; - Sét kaolinit miền Đông Nam Bộ có chất lượng từ trung bình đến tốt, dễ tuyển và có thể chế biến thành nguyên liệu sứ gốm và bột giấy.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)