VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
97
Tổng lượt :
2436474
Đặc điểm đứt gãy tân kiến tạo – kiến tạo hiện đại vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam và ảnh hưởng của chúng đến tích tụ trầm tích đệ tứ

ĐẶC ĐIỂM ĐỨT GÃY TÂN KIẾN TẠO – KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI

VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM

VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN TÍCH TỤ TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ

  
HOÀNG NGÔ TỰ DO1, TRẦN THANH HẢI2, ĐẶNG VĂN BÁT3

1 Trường Đại học Khoa học Huế, Tp. Huế;2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội;

3 Tổng hội Địa chất Việt Nam, Hà Nội


Tóm tắt: Các hệ thống đứt gãy Tân kiến tạo - Hiện đại tại khu vực đồng bằng ven biển tinh Quảng Nam đã được nhận dạng trong đó có 4 hệ thống chính: hệ thống đứt gãy theo phương TB-ĐN có tuổi cổ hơn, hệ thống phương ĐB-TN có tuổi trẻ hơn cắt qua hệ thống trên, hệ thống đứt gãy á kinh tuyến và hệ thống đứt gãy á vĩ tuyến phát triển ở quy mô nhỏ hơn và thường là các đứt gãy nhánh của các hệ thống trên. Các đứt gày trẻ nhất có phương TB-ĐN và ĐB-TN cắt qua tất cả cấu trúc có trước. Sự tồn tại và quan hệ xuyên cắt giữa chúng đã dẫn tới sự phân cắt mạnh mẽ đá mỏng, tạo nên hàng loạt khối cấu trúc và các đới nâng hoặc sụt lún cục bộ trong khu vực. Các tác giả đã nhận dạng được các vùng có mức độ sụt lún khác nhau từ mạnh (biên độ sụt lún 100-135 m) - trung bình (biên độ sụt lún 50-100 m) - yếu (biên độ sụt lún 20-50 m) và các vùng nâng kiến tạo khác nhau. Trong số các khu vực biến động kiến tạo, đã xác định được 2 vòm nâng và 5 vòm hạ có các biểu hiện hoạt động hiện đại.

 Tóm tắt tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)
Các tin khác