VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
127
Tổng lượt :
3248858
Vai trò của đứt gãy Cao Bằng – Tiên Yên đối với các thành tạo chứa Đồng – Niken khu vực Cao Bằng

VAI TRÒ CỦA ĐỨT GÃY CAO BẰNG – TIÊN YÊN ĐỐI VỚI CÁC THÀNH TẠO CHỨA ĐỒNG – NIKEN KHU VỰC CAO BẰNG


VŨ MẠNH HÀO,
NGUYỄN THANH HƯƠNG


Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Tóm tắt: Trên cơ sở tổng hợp kế thừa các tài liệu có trước, kết hợp với công tác nghiên cứu chi tiết tại thực địa, luận giải theo quan điểm kiến tạo hiện đại để đưa ra những nhận xét, đánh giá vai trò của đứt gãy Cao Bằng – Tiên Yên đối với các thành tạo chứa đồng – niken khu vực Cao Bằng, góp phần làm sáng tỏ sự phân bố, các yếu tố khống chế thuận lợi và định hướng cho công tác tìm kiếm, thăm dò khoáng sản đồng – niken ẩn sâu. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng đứt gãy Cao Bằng – Tiên Yên không phải kênh dẫn magma nóng chảy từ dứoi sâu đi lên. Các đứt gãy thuận phát triển cùng phương với đứt gãy Cao Bằng – Tiên Yên đóng vai trò khống chế và làm xê dịch thân quặng đồng, niken khu vực nghiên cứu.

Tóm tắt Tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)

Các tin khác