VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
175
Tổng lượt :
3234359
Khả năng ứng dụng thiết bị XRF cầm tay trong phân tích mẫu địa chất

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG THIẾT BỊ XRF CẦM TAY TRONG PHÂN TÍCH MẪU ĐỊA CHẤT


MAI TRỌNG TÚ
, VƯƠNG MẠNH SƠN, BÙI THUÝ VÂN, VŨ MẠNH HÀO


Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam


Tóm tắt:
Trong điều tra địa chất tìm kiếm khoáng sản, công tác phân tích các mẫu địa chất là không thể thiếu được. Với sự phát triển của khoa học, phương pháp phân tích huỳnh quang tia X trên thiết bị XRF cầm tay ra đời và được đưa vào ứng dụng đã đánh dấu một ứng dụng mới trong công tác nghiên cứu về địa chất khoáng sản. So sánh kết quả phân tích của các mẫu bùn bùn đáy giữa phương pháp ICP truyền thống, các mẫu hoá quặng với phương pháp phân tích huỳnh quang tia X trên thiết bị cầm tay XRF bước đầu đã xác định được nguyên tố có trong mẫu đất; dải hàm lượng các nguyên tố xác định được từ 10ppm đến 10%; sai số phân tích ±20%. Kết quả cho thấy thiết bị XRF cầm tay đáp ứng tốt để sử dụng phân tích các mẫu địa hoá đất, trầm tích, bùn đáy tại văn phòng thực địa.

Tóm tắt Tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)

Các tin khác