VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
90
Tổng lượt :
2464624
Đặc điểm kiến tạo hiện đại vùng ven biển Quảng Ngãi - Quy Nhơn và ý nghĩa đối với các tai biến địa chất

NGUYỀN XUÂN NAM1, HOÀNG NGÔ TỰ DO2, NGUYỄN CHÍ TRUNG3
ĐÀO VĂN NGHIÊM4, LÊ MINH HIẾU4, ĐỎ VĂN VINH5

1 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Hà Nội; 2Trường Đại học Khoa học Huế, Thành phố Huế;
3Trường Đại học Đà Nằng, Thành phố Đà Nằng; 4Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội;

5Công ty TNHH Khoáng sản Mê Kông, Tây Hồ, Hà Nội.

Tóm tắt:  Vùng ven biển Quảng Ngãi - Quy Nhơn có các biếu hiện hoạt động Tân kiến tạo cũng như kiến tạo Hiện đại đa dạng đó là: sự xê dịch trăm tích Đệ tứ; Hoạt động núi lửa trong giai đoạn Neogen - Đệ tứ; Xuất lộ nước khoáng nóng; Hoạt động năng, hạ địa hình; Hoạt động của đứt gãy. Các hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong luận giải nguyên nhân gây nên tai biên địa chát, đặc biệt là tai biến địa chất do cộng hưởng hoạt động nội sinh và hoạt động ngoại sinh. Hệ thống đứt gãy phương ả kinh tuyến là hệ thống đứt gãy trẻ nhát trong vùng nghiên cứu hoạt động của chúng tạo nên những khối nâng, sụt địa phương. Sự phát triển của các vách bóc mòn dạng tam giác, rãnh xói, mương xói, trượt đất, lở đá, nứt đất, xâm thực hoặc xói lở bờ biên là biếu hiện gián tiêp của các hoạt động kiến tạo hiện đại trong vùng nghiên cím. Trên cơ sở đó đề xuât các nhóm chính sách và giải pháp phòng ngừa, ứng phó tai biến địa chất phục vụ phát triên bên vững vùng ven biển nói chung, vùng nghiên cứu nói riêng

Tóm tắt tiếng Anh

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)

Các tin khác