VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
89
Tổng lượt :
6316107
Đối sánh địa tầng tuổi Ladin (T2l) Tây Bắc Bộ Việt Nam

ĐỐI SÁNH ĐỊA TẦNG TUỔI LADIN (T2l) TÂY BẮC BỘ VIỆT NAM

TRẦN ĐĂNG TUYẾT1, TRẦN ĐĂNG HÙNG2

1Hội Địa chất Như Quỳnh

2Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Nước ngoài (PVEP Overseas)

Tóm tắt: Địa tầng tuổi Ladin (T2l) Tây Bắc Bộ Việt Nam kết nối với nhau hợp tạo nên thành tạo trầm tích lục nguyên xen carbonat, chứa hóa thạch hai mảnh vỏ tuổi Ladin sớm (T2l1) nằm chỉnh hợp lên trên trầm tích carbonat tuổi Anisi và bị phủ không chỉnh hợp bởi các thành tạo phun trào mafic, lục nguyên, carbonat. Các thành tạo phun trào mafic, lục nguyên, carbonat, chứa hóa thạch hai mảnh vỏ tuổi Ladin (Ladin muộn, T2l2), nằm phủ không chỉnh hợp lên trên các trầm tích tuổi cổ hơn và chuyển tiếp bên dưới trầm tích lục nguyên tuổi Carni. Các đặc điểm về mặt cắt thạch học, quan hệ địa tầng, hóa thạch đặc trưng tuổi Ladin, cho thấy tồn tại một bất chỉnh hợp địa tầng giữa kỳ Ladin ở khu vực Tây Bắc Bộ Việt Nam.
Tóm tắt tiếng Anh
     
 (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)
Các tin khác