VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
96
Tổng lượt :
6315954
Đặc điểm đới đứt gãy hoạt động Luangphrabang - Xaiyabouli

ĐẶC ĐIỂM ĐỚI ĐỨT GÃY HOẠT ĐỘNG

 LUANGPHRABANG - XAIYABOULI

NGUYỄN VĂN HÙNG, NGUYỄN TRỌNG YÊM, BÙI VĂN THƠM

Viện Địa Chât - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 
Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: Đới đứt gãy Luangphrabang - Xaiyabouli là một phần của đới đứt gãy Điện Biên - Luangphrabang - Pursat, cắt qua phần Tây Bắc lãnh thổ Lào, có phương ĐB - TN, dài hơn 400 km. Những kết quả nghiên cứu cho thấy đới gồm nhiều dứt gãy kéo dài cùng phương hợp với nhau tạo thành một kiến trúc lớn kiểu trượt giãn. Kết hợp với các kết quả phân tích địa chất, địa mạo, kiến tạo vật lý đã xác định được tính chất chủ yếu của đới đứt gãy này là trượt bằng trái thuận trong giai đoạn Đệ tứ - Hiện đại

Tóm tắt tiếng Anh

      (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản) 

Các tin khác