VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
155
Tổng lượt :
3234370
Tai biến địa chấn lưu vực Sông Cả - Rào Nậy

TAI BIẾN ĐỊA CHẤN LƯU VỰC SÔNG CẢ - RÀO NẬY

LÊ VĂN DŨNG, CAO ĐÌNH TRIỀU, BÙI ANH NAM, PHẠM NAM HƯNG,

MAI XUÂN BÁCH, THÁI ANH TUẤN, CAO ĐÌNH TRỌNG

 Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt : Trong khuôn khổ báo cáo này các tác giả sử dụng tiếp cận tất định mới nghiên cứu tai biến địa chấn lưu vực Sông Cả - Rào Nậy. Kết quả nghiên cứu cho thấy:
1/  Động đất quan sát được trong phạm vi lưu vực Sông Cả - Rào Nậy đến hết năm 2012 có cấp độ mạnh, đạt 6,0. Tuy vậy, khu vực nghiên cứu được dự báo là có thể có nguy cơ phát sinh động đất có cấp độ mạnh 6,5-7,0 dọc theo các đới phát sinh: Điện Biên - Sầm Nưa - Thường Xuân, Sông Cả, Rào Nậy,  Nậm Nơn, Nậm Chou, Quỳ Hợp, Sầm Nưa - Thái Hòa, Nghi Sơn và Thanh Chương - Kỳ Anh.
2/ Với kết quả tính từ danh mục động đất: Giá trị dịch chuyển ngang (Dmax) và gia tốc (Amax) ở khu vực Tương Dương tương ứng đạt Dmax = 0,18÷0,24 cm, Amax = 8÷10 cm/s2; ở các vùng TP. Vinh, Diễn Châu, Yên Thành Dmax = 0,18÷0,27 cm, Amax = 10÷13 cm/s2.
3/ Với kết quả tính dự báo: giá trị dịch chuyển ngang đạt lớn nhất (Dmax) nằm trong giới hạn 5÷12 cm, gia tốc cực đại (Amax) đạt 120÷280cm/s2.
Tóm tắt tiếng Anh
        (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)

Các tin khác