VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
134
Tổng lượt :
3234181
Một số kiểu tụ khoáng urani quan trọng ở Việt Nam

MỘT SỐ KIỂU TỤ KHOÁNG URANI QUAN TRỌNG Ở VIỆT NAM

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG1, TRỊNH ĐÌNH HUẤN1, NGUYỄN ĐĂNG THÀNH1
NGUYỄN ĐẮC SƠN1, LÊ QUYẾT TÂM1, NGUYỄN PHƯƠNG2, BÙI TẤT HỢP3

1 Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm;

2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

3 Văn phòng Chính phủ

Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò trong thời gian qua đã xác nhận ở Việt Nam có thể có mặt 10 trong số 14 kiểu tụ khoáng urani theo cách phân loại của IAEA đã xác lập. Trong số các kiểu mỏ đã phát hiện, kiểu tụ khoáng urani trong cát kết ở vùng trũng Nông Sơn được xác nhận là có triển vọng nhất hiện nay, đồng thời kết quả nghiên cứu bước đầu cũng cho thấy có tiền đề và dấu hiệu111 về sự tồn tại kiểu quặng urani bất chỉnh hợp ở vùng địa khối Kon Tum. Trên cơ sở tổng hợp tài liệu nghiên cứu của tập thể tác giả và các nhà địa chất Việt Nam trong nhiều năm qua, bài báo giới thiệu khái quát về các kiểu tụ khoáng urani có triển vọng trên lãnh thổ Việt Nam và là cơ sở định hướng các bước nghiên cứu tiếp theo trên lãnh thổ Việt Nam.

Tóm tắt tiếng Anh

     (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)

Các tin khác