VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
155
Tổng lượt :
3234202
Mô hình kiểu tụ khoáng urani trong cát kết vùng trũng Nông Sơn

MÔ HÌNH KIỂU TỤ KHOÁNG URANI TRONG CÁT KẾT VÙNG TRŨNG NÔNG SƠN

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG1, NGUYỄN ĐẮC SƠN1
NGUYỄN ĐĂNG THÀNH1, TRỊNH ĐÌNH HUẤN1, LÊ QUYẾT TÂM1
TRẦN LÊ CHÂU1, HOÀNG VĂN DŨNG1, ĐINH THÁI SƠN1, NGUYỄN PHƯƠNG 2

Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

2Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tóm tắt: Trên cơ sở giới thiệu các mỏ urani trong cát kết trên thế giới, các tác giả tập trung giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm địa chất và kiểu khoáng hóa urani trong cát kết ỏ vùng trũng Nông Sơn. Đây là khu vực đã phát hiện và ghi nhận sự có mặt kiểu quặng urani phân bố trong các tập cát kết của hệ tầng Nông Sơn (T3n-r ns) ở những địa điểm khác nhau. Kết quả nghiên cứu và thực tế đối sánh với các tiêu chuẩn địa chất khoáng sản các kiểu tụ khoáng urani trong cát kết cho thấy ở vùng trũng Nông Sơn, quặng hóa urani trong cát kết tồn tại chủ yếu là kiểumỏ dạng tấm (Tabular deposits). Ở kiểu tụ khoáng này, các thân quặng có dạng vỉa mỏng (tấm), dạng chuỗi thấu kính phân bố ở ranh giới đới oxy hóa khử nghiêng về đới khử, đá chứa quặng chủ yếu là cát kết arko hạt nhỏ đến thô, màu xám, rất tương đồng với mỏ Domisiat (Ấn Độ).

 Tóm tắt tiếng Anh

    (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)

Các tin khác