VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CƠ QUAN BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online :
104
Tổng lượt :
3484015
Đánh giá độ sâu bóc mòn quặng chì- kẽm Chợ Điền - Chợ Đồn trên cơ sở nghiên cứu địa hóa và tiềm năng quặng ẩn sâu

ĐÁNH GIÁ ĐỘ SÂU BÓC MÒN QUẶNG CHÌ-KẼM CHỢ ĐIỀN - CHỢ ĐỒN
 TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU ĐỊA HÓA VÀ TIỀM NĂNG QUẶNG ẨN SÂU

NGUYỄN ANH TUẤN1, NGUYỄN VĂN NIỆM2, TĂNG ĐÌNH NAM2,  MAI TRỌNG TÚ
 ĐỖ ĐỨC NGUYÊN2, NGUYỄN MINH LONG2, PHẠM VĂN CHUNG3

1Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản; 2Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; 
3Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

Tóm tắt: Các nguyên tố tạo quặng và liên quan ở Chợ Điền - Chợ Đồn phân bố khác với dãy phân đới chuẩn trong quặng nhiệt dịch, chúng phân bố từ trên xuống dưới như sau: SbSnBaCo(AgBeGaGeVW)AsMoCuPbBiCdZnNi; tổ hợp cộng sinh các nguyên tố gồm ZnCdBiPbAg; CuMo(Sn)As; NiCoCr; LaCeYBa. Đặc điểm này cùng với tính chất thân khoáng và cấu trúc địa chất đặc trưng cho khả năng trao đổi bất đẳng hóa giữa dung dịch tạo quặng với đá vây quanh đã diễn ra mạnh mẽ..
Mức độ bóc mòn thân quặng ở Chợ Điền - Chợ Đồn thấp với tỷ lệ (Pb.Zn.Ba)/(Co.Ni.Sn) rất cao; phân chia chi tiết các đới cấu trúc để khảo sát và lấy mẫu nghiên cứu địa hóa bổ sung đã xác định dấu hiệu quặng ẩn ở vùng đèo từ Phia Khao tới mỏ Bình Chai.

Tóm tắt tiếng Anh

          (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)

Các tin khác