Tạp chí địa chất

Số 321/11/2010
SỐ ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP  LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ (22/11/1975 – 22/11/2010)

*  Thư gửi cán bộ, công nhân viên Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ: 35 năm thành lập và phát triển - Nguyễn Văn Lợi, Trần Văn Thinh, Nguyễn Quang Xuân

 

Ứng dụng lập trình hỗ trợ công tác thành lập các loại bản vẽ trong báo cáo địa chất - Nguyễn Vĩnh Chỉ - Tóm tắt tiếng Anh

 

 Một số nhận định về khoáng chất công nghiệp wollastonit vùng Kông Chro, tỉnh Gia Lai - Võ Quang Bình, Nguyễn Mạnh Hải, Nguyễn Hữu Phúc, Dương Ngọc Tình -Tóm tắt tiếng Anh

 

Cải tiến bộ dụng cụ phân chia, rút gọn mẫu trọng sa thiên nhiên - Võ Quang Bình, Phạm Quang Thắng - Tóm tắt tiếng Anh

 

Tiềm năng và giá trị công nghiệp đá ốp lát khu vực Trung Trung Bộ - Nguyễn Văn Lợi, Trần Văn Thinh - Tóm tắt tiếng Anh

 

Đặc điểm công nghệ quặng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ và phương án khả thi trong việc khai thác, tuyển tách tinh quặng - Trần Văn Thảo, Trần Tất Thắng, Trần Thị Hồng Hạnh - Tóm tắt tiếng Anh

 

Kết quả đo ảnh điện luận giải quặng thiếc và kim loại hiếm lithi ở vùng La Vi, Quảng Ngãi - Nguyễn Đức Quận, Phạm Văn Thông, Nguyễn Cảnh Nho, Trần Hữu Trọng, Nguyễn Văn Sinh - Tóm tắt tiếng Anh

Hiệu quả phương pháp đo sâu điện một chiều trong xác định tầng cát đỏ chứa quặng titan-zircon vùng Bình Thuận - Nguyễn Đức Quận, Phạm Văn Thông, Nguyễn Cảnh Nho, Trần Hữu Trọng, Nguyễn Văn Sinh - Tóm tắt tiếng Anh

Phức hệ Cà Ná và đặc điểm sinh khoáng thiếc các vùng Ninh Thuận và Lâm Đồng - Đỗ Hữu Trợ  - Tóm tắt tiếng Anh

 TIN ĐỊA CHẤT

Kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển ngành Địa chất Việt Nam - PV

 

Hội nghị Khoa học Địa chất và khoáng sản nhân dịp 65 năm ngành Địa chất Việt Nam - PV

 

Hội thảo Quốc tế lần thứ V về Nguồn gốc và tính chất của đá quý và vật liệu địa chất, Hà Nội, X/2010 - PV