ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH HỖ TRỢ CÔNG TÁC THÀNH LẬP CÁC LOẠI BẢN VẼ
TRONG BÁO CÁO ĐỊA CHẤT

NGUYỄN VĨNH CHỈ

Đoàn Địa chất 506, Kon Tum, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ.

Tóm tắt: Trong việc làm các báo cáo địa chất ở các Liên đoàn thường phải lập các loại bản vẽ và hình minh họa. Trong thời gian qua, công việc này thường phải làm theo cách thủ công. Bài báo trình bày cách làm theo công nghệ thông tin hiện đại, lập chương trình cho các phần mềm cụ thể cho từng loại công việc, có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho cán bộ kỹ thuật chúng ta.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)