ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ QUẶNG SA KHOÁNG TITAN-ZIRCON TRONG TẦNG CÁT ĐỎ VÀ PHƯƠNG ÁN KHẢ THI TRONG VIỆC KHAI THÁC, TUYỂN TÁCH TINH QUẶNG

TRẦN VĂN THẢO1, TRẦN TẤT THẮNG2, TRẦN THỊ HỒNG HẠNH3

1Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, 613 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn
2Tổng hội Địa chất Việt Nam, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội
3Công ty Cổ phần Khoáng sản Bằng Hữu, Bình Thuận.
         

Tóm tắt: Kết quả điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên sa khoáng mới nhất đã khẳng định cát đỏ thuộc hệ tầng Phan Thiết có tiềm năng rất lớn về quặng sa khoáng titan-zircon. Tuy nhiên, tầng cát đỏ này có chứa một lượng bột, sét xấp xỉ 10% và có sự gắn kết nhất định. Những đặc điểm này liệu có ảnh hưởng đến việc khai thác, tuyển tách và chế biến tinh quặng hay không? Các kết quả của công tác lấy và nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm quặng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ và tham khảo quy trình khai thác, tuyển tách khoáng vật quặng trong tầng cát đỏ của một số doanh nghiệp cho thấy, nếu lựa chọn quy trình sản xuất hợp lý với máy móc, thiết bị tiên tiến thì việc khai thác, chế biến tinh quặng titan-zircon hoàn toàn có tính khả thi và đạt hiệu quả kinh tế cao.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)